Hitta till Lunds Båtyggeri.
Några mil söder om Kalmar tar Du av från E22 österut och kör mot havet eller rättare sagt Kalmarsund.
Snart är Du framme i Ekenäs och där finner du också vårt båtvarv.

Du är välkommen att ta del av den genuina miljö som finns på ett gammalt anrikt båtvarv. Dofter och ljud som ger förnimmelser från gamla tider när hantverket låg i var mans händer.

Våra båtar skapas fortfarande i den andan och känslan följer med från kölen upp till teakdäcket. och den följer med båten var den än seglar.

Välkommen till Lunds!

Karta (Hitta.se) >


Lunds Båtbyggeri     Ekenäs 6825    388 96 LJUNGBYHOLM   Tel 0709780867 Fax 0480-331 10    Email: lundandersekenas@gmail.com